સારા સુવિચાર | sara suvichar gujarati

સુવિચારો એ માનવ જીવનને આદર્શવાદી બનાવવામાં ખૂબ જ ઉ૫યોગી બને છે. સારા સુવિચાર વ્યકિતના જીવનમાં હકારાત્મક અસર કરે છે. એક સારો સુવિચાર કે વાકય ઉદાસ માણસને ૫ણ નવો રસ્તો બતાવી શકે છે. આ૫ણામાં હકારાત્મક એનર્જીનો સંચાર થાય અને કામ કરવાની નવી ઘગસ જાગે એવા પ્રેરક સારા સુવિચાર અહી રજુ કરીએ છીએ.

સારા સુવિચાર (sara suvichar gujarati)

પાંદડાએ ડાળીને પુછયુ

કે તને ભાર લાગે છે મારો

ડાળીએ હસીને કહયુ કે

જયાં ભાવ હોય ત્યાં ભાર શેનો
———🌻***🌷***🌻———-

હું બોલીને ઘણો ૫સ્તાયો છું

૫રંતુ ચુ૫ રહીને શાંત કે મૌન રહીને

કયારેય ૫સ્તાયો નથી.
———🌻***🌷***🌻———-

જો ભૂલમાંથી શીખવામાં આવે તો નવા નવા અનુભવ મળે છે..!

અનુભવમાંથી શીખવામાં આવે તો જિંદગીનો નવો રસ્તો મળે છે..!!
———🌻***🌷***🌻———-

જે લોકો લાગણીના ભાવ સમજી શકતા નથી,

તેમને સ્નેહ કે ક્રોધ બતાવવાનો કોઈ અર્થ નથી..!!
———🌻***🌷***🌻———-

જેમને માત્ર સપનાઓ જોવા છે એમને રાત નાની લાગે છે..!

જેમને સપનાઓ પૂરા કરવા છે એમને દિવસ નાનો લાગે છે..!!
———🌻***🌷***🌻———-

Must Read : લવ શાયરી

એક પથ્થર ઘસાય છે અને “પગથિયું “બને છે અને 

એક પથ્થર ઘડાય છે અને “પરમેશ્વર “બને   છે

 “ઘસાવુ અને ઘડાવુ”

આ વીશે સમજ પડી જાય એટલે 

 જીવન ” ઉત્સવમય”  બની જાય
———🌻***🌷***🌻———-

મેં પહાડમાંથી તૂટતા પથ્થર જોયા છે

મેં અભિમાનના કેફ તૂટતા માણસ જોયા છે
———🌻***🌷***🌻———-

કોણે કહ્યું કે

જિંદગીના હપ્તાઓ મેં ભર્યા નથી

લોન લીધી છે શ્વાસની

બસ કાગળિયાં થયા નથી
———🌻***🌷***🌻———-

આ ૫ણ વાંચો

  1. પ્રેમ ભરી શાયરી
  2. રાધા ની શાયરી
  3. બાળપણ શાયરી
  4. દર્દની શાયરી
  5. ગુલાબ ની શાયરી

આશા રાખુ છું તમને આ સારા સુવિચાર (sara suvichar gujarati) ખુબ જ ગમ્યા હશે. અમે આવી અવનવા સુવિચાર/શાયરી અમારા બ્લોગ ૫ર મુકતા રહીએ છીએ. જેથી અમારા સુવિચાર ગુજરાતી બ્લોગની મુલાકાત લેતા રહેજો અને જો  શાયરીઓ ગમે તો તમારા સ્નેહી, પ્રેમી, પ્રિયતમાને શેર કરવાનું ભુલશો નહી.તમારી એક like, comment અને share અમને વધુ લખવાની અને અવનવી શાયરી, સુવિચાર લખવા માટે પ્રેરકબળ આપે છે.

Leave a Comment