સ્વાર્થી સુવિચાર | Swarthi Suvichar Gujarati

આ દુનિયામાં સારા અને ખરાબ બંને લોકો છે. જીવનની આ સફરમાં ક્યારેક સારા અને ક્યારેક ખરાબ લોકોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમે કયારેક આવા સ્વાર્થી, કપટી લોકોનો સામનો કર્યો જ હશે જેમણે તમારા દીલ દુભાવ્યુ હશે. એટલે અમે આજે એવા સ્વાર્થી કે કપટી લોકો વિશે સુવિચારોનુ કલેકશન ભેગુ કર્યુ છે. જે તમે તમારા સ્ટેટસ કે સોશીયલ મીડીયા પર શેયર કરી તમારી સાથે દગો કે કપટ કરનાર સ્વાર્થી માણસને એની ભૂલ યાદ કરાવી શકો છો.

સ્વાર્થી સુવિચાર (swarthi suvichar gujarati)

જેઓ પૈસાને પરિવાર માને છે,
આ તેમની સૌથી મોટી ભૂલ છે!

આજે દરેક મનુષ્ય પરેશાન છે કારણકે
સંબંધમાં જે હૂંફ હોવી જોઈએ
તે આપણા મગજમાં છે!

સ્વાર્થી લોકો પોતાના માણસોને પણ,
પીડા આપવાથી જરાય શરમાતા નથી!

પરિવારની કિંમત એમને જઇને પુછો
કે જેઓ ખાલી પેટ અડધી રાત રસ્તા પર ગુજારે છે.

જીવન ભર જિનકો પ્યાર કા થાલ પરસો
ધોખા ઉન્હોને દિયા જિન પર કિયા ભરોસા

વિશ્વાસ કી ડોર કો ચુટકિયો મે તોડ જાતે હૈ
ધટિયા લોગ અપનો કો બીચ રાસ્તે મેં છોડ જાતે હૈ

યે દુનિયા સિર્ફ અપને મતલબ પર ચલતી હૈ
બિના મતલબ કે યહાં કોઇ અપના નહીં હોતા

ભુલા દેંગે તુમ્હે ભી જરા સબ્ર તો કીજિએ
આપકી તરહ મતલબી હોને મેં જરા વકત લગેગા

એસે લોગો સે સદા બચકે રહિએગા
જિનકે દિલો મેં ભી દિમાગ હોતા હૈ

કુછ મતલબી લોગો ને દુનિયા પર કિયા એસા અસર
પ્રણામ કરને પર ભી લોગ અબ નહીં મિલાતે નજર

વકત સબ દિખા દેતા હૈ
લોગો કા સાથ ભી ઔર લોગો કી ઔકાદ ભી

દિખાવે કે પ્યાર સે અચ્છા હૈ
હમે સભી સે નફરત મિલે
કમ સે કમ ઉસમે સચ્ચાઇ તો હોગી

બડે મહંગે કિરદાર હૈ જિન્દગી મેં સાહબ
સમય સમય પર સબકે ભાવ બઢ જાતે હૈ

મતલબી વો નહીં જો વકત પર કામ ન આએ
મતલબી વો હૈ જો સાથ હોતે ભી સાથ ન નિભાએ

જબ દુનિયા કો હમને કરીબ સે જાના
હર રિશ્તે કો હમને મતલબી સા પાયા

લોગ બિના ગલતી કે ભી તાને સુનાતે હૈ
સમજતા કોઇ નહીં પર સમજાને સબ આતે હૈ

છોટી બાતે કરતે હે જો લોગ,
ચાર પૈસે મેં બીકતે હૈ જો લોગ,
કરતે હૈ નીચા દીખાને કી કોશિશ,
પતા નહીં કહા સે આતે હૈ એસે લોગ.

બહુત મતલબી હો ગઈ હૈ યે દુનિયા,
સિર્ફ અપને બારે મે સોચતી હૈ યે દુનિયા,
કોઈ મર ભી રહા હોગા ઇનકે સામને,
પેર રખકર આગે બઢ જાયેગી યે બેરહમ દુનિયા.

આઓ સુનાઉ મતલબી દોસ્ત કી કહાની,
ભરોસા તોડકર પહોંચાતે હૈ હાનિ,
દિલ પર કરેંગે યે વાર,
આંખો સે ન બહા પાઓગે પાની

ઇસ દુનિયા સે હમને યહીં હે સીખા,
જો પીઠ કે પીછે બોલતે હૈ તીખા,
ઉનસે બના લો સમય પર દુરી,
ઇસસે પહેલે એ જીવન કર દે ફિકા

જીવનભર જિનકો પ્યાર કા થાલ પરોસા,
ધોખા ઇન્હોને દિયા જીન પર કિયા ભરોસા

સમય પર પરખ લેના ચાહિયે સ્વાર્થી ઇન્સાન કો,
વો મતલબ કે લિયે નહિ છોડતા બેજુબાન કો.

જિસકા દીલ ભરતા ગયા, વો મુહ ફેરતે ગયે હમસે,
ઓર લોગ કહેતે હૈ કી હમ બેગાને સે ક્યુ હો ગયે હૈ.

કભી તારિફો કે સમંદર મેં ગોતે લગાવો,
પતા ચલેગા કિતની ગહરી હે મતલબી લોગો કી દુનિયા

મુજે મતલબી કહને સે પહેલે,
ઉન લોગો સે મેરી કદર જરૂર પૂછ લેના,
જો કભી મુજે અપના કહતે થે.

રીસ્તે સંવારને મેં મૈં એસા ક્યા જુકા,
કી લોગો ને જુકના હી મેરી ઔકાત સમજલી

કુછ ઇસ તરહ મેને ભી બદલ લિયે હે જીંદગી કે ઉસુલ,
જો યાદ કરેગા, અબ વહી યાદ રહેગા

મેરી જિંદગી મેં હર સક્સ કુછ ઈસ તરહ ઉસ્તાદ નિકલે,
મેં હસ કર મિલતા રહા ઔર વો સબક દેતે ગએ.

ગલતી થી મેરી, ચાહને વાલો પર ઘમંડ મેરા,
પતા ચલા હે કી સબને ચાહા મુજે સિર્ફ અપની જરૂરત કે લિયે.

મેને દેખા હૈ પથ્થર દિલ કો રોતે હુએ,
આજ ભી સોચતા હુ કી પહાડો મેં હી ક્યુ બહતે હે જરને સારે

એક સચ ખુદ કે લિયે,
અબ અપને હી અપનો કો અપના નહી સમજતે

સ્વાર્થ સે બને હર રીસ્તે તૂટ જાતે હૈ,
ડાલ દો અગર ઉસમે પ્યાર,
તો તૂટે રીસ્તે ભી જુડ જાતે હૈ.

દુનિયા બહુત મતલબી હૈ જનાબ,
જબ મુક્ત મેં યહાં કફન નહીં બીકતા,
તો બીના ગમ કે પ્યાર મિલને કી ઉમ્મીદ કેસી

જબ દેખોગે દુનિયા કરીબ સે
તો હર રીસ્તે લગેગે અજીબ સે.

યાદ રખના યારો જરૂરત સે જ્યાદા અચ્છા બનોગે,
તો જરૂરત છે જ્યાદા ઇસ્તેમાલ કિયે જાઓગે

હુન્નર ભી વહા માત ખાતા હૈ,
જહા અનુભવ કી ભટ્ટી મેં જલને વાલે સિક્કે,
દુનિયા કા ભાવ લગાતે હૈ.

કયા કહું અબ, કિસે અચ્છા કિસે બુરા લગા મેં,
જિસકી જેસી સોચ થી ઉસને ઉતના હી પહચાના મુજે

પ્રભુ સે હે એક હી કામના,
કિસી કે અંદર ના હો સ્વાર્થ કી ભાવના

દુનિયા કા હે યે કડવા સચ,
જબ તક મતલબ હૈ, તબ તક યે રિશ્તે હૈ.

જો એક બાર દેકર, લાખ બાર ઉપકાર જતાતે હૈ,
આજ કલ મેરા ઉનસે કોઈ વાસ્તા નહીં.

ઉનકે બદલે હુએ તરીકો સે જાના હે મેને,
કી અબ ઉનકી જરૂરત કા પ્યાદા નહીં હું મેં.

ઉસે અપના દુઃખ બતા કર સમય બરબાદ મત કરના,
જો આપ કી ખામોશી સમજને કી કાબિલ નહિ

સ્વાર્થી સ્વભાવ હિ કાફી હૈ લોગો કો છોડને કે લિયે,
ક્યોંકી ઉનસે લગાઈ ઉમ્મીદે સિર્ફ નિરાશા હી દેતી હૈ.

દુનિયા કા ઉસૂલ યાદ રખના,
જબ તક કામ હૈ, તબ તક નામ હૈ,
વરના દૂર સે હી પ્રણામ હૈ

ભાવનાઓ કી બુરાઈ મે હી રીસ્તે સીલના,
ક્યુ કી સ્વાર્થી રીસ્તે અક્ષર ટૂટ જાતે હૈ.

અચ્છે લોગ સાથ દેંગે ઔર બુરે લોગ સબક દેંગે
ઈસ લીયે જિંદગીમે હર કિસી કો અહમિયત જરૂર દેના

વો લોગ કહા હે જો રોતે થે ગેરો કે લિયે,
અબ તો અપનો કો રુલા કર મુસ્કુરાતે હૈ લોગ

ક્યા ચાલ કહે જમાને કી ગાલિબ,
મેને હાલ પૂછા ઉનસે ઔર વો બોલ પડે
અબ કોનસી આફત આન પડી

કિસી કી આફત કિસી કે ગલે આન પડી હૈ,
મે ઠહરા સ્વાર્થી માનુષ્, મુજે ક્યા કિસી કી પડી હૈ

અગર અપની ભાવનાઓ કા સન્માન કરના હૈ,
તો ઉસે જાહેર ન કરે, જિસે આપકી જરૂરત નહીં.

હત્વપુર્ણ સુવિચાર/શાયરીઓ

આશા રાખુ છું તમને આ સ્વાર્થી સુવિચાર (Swarthi Suvichar Gujarati) શાયરી ખુબ જ ગમી હશે. અમે આવી અવનવી શાયરી અમારા બ્લોગ ૫ર મુકતા રહીએ છીએ. જેથી અમારા સુવિચાર ગુજરાતી બ્લોગની મુલાકાત લેતા રહેજો અને જો શાયરીઓ ગમે તો તમારા સ્નેહી, પ્રેમી, પ્રિયતમાને શેર કરવાનું ભુલશો નહી.તમારી એક like, comment અને share અમને વધુ લખવાની અને અવનવી શાયરી, સુવિચાર લખવા માટે પ્રેરકબળ આપે છે.

x

Leave a Comment

WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!